Uwaga żniwa! Bądźcie ostrożni.

O czym należy pamiętać podczas żniw?
Dla wielu z nas pewne zasady mogą wydać się oczywiste ale warto w celu przypomnienia zwrócić na nie szczególną uwagę.
Podczas żniw osobami szczególnie narażonymi na niebezpieczeństwo są dzieci. Pracujący w polu rodzice powinni zawsze pamiętać, by w stacyjce pojazdu nie pozostawiać kluczyków. Dziecko przebywające w kabinie ciągnika bez problemu może go uruchomić. Najważniejszą zasadą jest jednak, by przed każdym uruchomieniem i przejazdem maszyny sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się ludzie. Pozwoli to uniknąć przypadków najechania na osoby odpoczywające w cieniu sprzętu rolniczego i pod przyczepami.
Pamiętajmy:
1. Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.
2. Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.
3. Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.
4. W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby się bawić. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.
5. Nie pozwólmy dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.
6. Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.
7. Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!
8. Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!
9. Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach
10. W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili!
11. Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!
Źródło:
policja.gov.pl
Verified by MonsterInsights